Bank Spółdzielczy w Osiu

Galeria

Kalkulator kredytowy

Klienci indywidualni

Klienci biznesowi

Rolnicy

Banery

 • Zastrzeganie Kart
 • BFG
 • Doładowanie telefonów komórkowych

Treść dodatkowa

Bank Spółdzielczy w Osiu
ul. Dworcowa 8
86-150 Osie

tel. 52 33 29 531
tel. 52 33 29 360
tel./fax: 52 33 39 001

Nawigacja

Nawigacja:

Treść

INFORMACJA O BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSIU

Wynikające z art. 111a ustawy Prawo bankowe
Stan na 31 grudnia 2022 roku

I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Osiu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne.

Bank Spółdzielczy w Osiu nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statutem Bank Spółdzielczy w Osiu działa na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, powiatu starogardzkiego i chojnickiego.
Bank Spółdzielczy w Osiu zrzeszony jest na podstawie umowy zrzeszenia z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu.
W 2022 roku:

 1. obrót wykazywany w sprawozdaniu finansowym wynosił 14.282.498,04 zł
 2. liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 27
 3. zysk Banku przed opodatkowaniem to kwota 6.145.791,32 zł

II. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.

W Banku Spółdzielczym w Osiu stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła za 2022 r. 2,80% wobec uzyskanej 0,80% w 2021 roku.

III. Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141 t ust.1, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust.1 , albo o braku takiej umowy.

Bank Spółdzielczy w Osiu nie zawarł takiej umowy.

IV. Pozostałe informacje wynikające z art.111a ustawy Prawo bankowe zawarte zostały w „Ujawnieniu informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Osiu podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2022” dostępnym na stornie internetowej pod adresem https://www.bsosie.pl/169,ujawnienie-informacji

Oblicz swój kredyt

Galeria dodatkowa

Skontaktuj się z nami

 • Bank Spółdzielczy w Osiu
  ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie

 • tel. 52 33 29 531, 52 33 29 360
  tel./fax: 52 33 39 001

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.